Hvad er Dannevirke? For over 1000 år siden, i vikingetiden, mødtes danskere, frisere, saksere og slaver her ved grænseområdet mellem Skandinavien og Centraleuropa. Danske koniger begyndte at bygge Dannevirke som en grænsebefæstning. Således blev rigets grænse mod syd samt handelsvejen mellem Vesterhavet og Østersøen sikret. Dannevirke udgjordes af jordvolde, stenmure, voldgrave samt en søspærring i Slien. Den mest betydeligsfulde handelsby og vigtigste trafi kale knudepunkt var Hedeby.


Zukunftsprogramm