Hedeby

Velkommen til Hedeby!

Hedeby og Danevirke udgør tilsammen et enestående vidnesbyrd fra vikingetiden (8.–11. årh.) Som handelsplads og voldanlæg sikrede de grænselandet mellem Norden og Mellemeuropa. Den særlige beliggenhed her ved den Jyske Halvøs smalleste sted (Det Slesvigske Pas) muliggjorde en intens handel og udveksling mellem regionerne. Hedeby var forbundet med Danevirke, der blev brugt som grænsebefæstning og flere gange i århundredernes løb blev udbygget af de danske konger. I denne grænseregion blomstrede Hedeby og udviklede sig til det centrale knudepunkt for handel og trafik i Nordeuropa.

I dag ser vi Hedeby som et mønstereksempel på en tidlig handelsby. Det usædvanligt velholdte arkæologiske materiale på stedet giver videnskaben mange vigtige informationer om vikingetiden.


Yderligere oplysninger: www.kuladig.de

 
 

◄ Forbindelsesvolden

UNESCO Welterbe Danewerk

► Halvkredsvold

02-11_Haithabu_Halbkreiswall
 
 
 

tilbage til oversigt Sektioner og steder

Velkommen til Hedeby!

Hedeby og Danevirke udgør tilsammen et enestående vidnesbyrd fra vikingetiden (8.–11. årh.) Som handelsplads og voldanlæg sikrede de grænselandet mellem Norden og Mellemeuropa. Den særlige beliggenhed her ved den Jyske Halvøs smalleste sted (Det Slesvigske Pas) muliggjorde en intens handel og udveksling mellem regionerne. Hedeby var forbundet med Danevirke, der blev brugt som grænsebefæstning og flere gange i århundredernes løb blev udbygget af de danske konger. I denne grænseregion blomstrede Hedeby og udviklede sig til det centrale knudepunkt for handel og trafik i Nordeuropa. I dag ser vi Hedeby som et mønstereksempel på en tidlig handelsby. Det usædvanligt velholdte arkæologiske materiale på stedet giver videnskaben mange vigtige informationer om vikingetiden.