Nordvolden -

forstærkning af Danevirke!

Nordvolden er Danevirkes nordligste afsnit. Den forløber mellem de naturlige forhindringer ved Danevirke Sø og lavningerne ved den borgsø, som i dag rummer øen med Gottorp Slot. Den 1,5 km lange Nordvold blev anlagt i år 737 som jordvold med en stærk palisadefront og en voldgrav foran. På den tid blev også andre af Danevirkes voldafsnit – Hovedvolden og Østervolden – armeret med massive plan ker af egetræ.

Den største udvidelse af Danevirkeanlægget fandt sted i midten af 700-tallet. Forinden havde Frankerriget foretaget flere krigstogter mod sakserne syd for floden Elben. Samtidig begyndte de slaviske abodritter at bosætte sig i den Jyske Halvøs sydøstligste del, det østlige Holsten. Formodentlig har danernes herskere følt sig truet af disse hændelser og derfor udvidet deres grænsebolværk mod syd. Ved udgravninger har man fundet stolpehuller, voldgraven og enkelte træfund, som har bidraget til at datere volden ved hjælp af årrin gene.

Yderligere oplysninger: www.kuladig.de

 
 

◄ Thyraborg

UNESCO Welterbe Danewerk

► Forbindelsesvolden

UNESCO Welterbe Danewerk
 
 
 

tilbage til oversigt Sektioner og steder

Nordvolden

Nordvolden er Danevirkes nordligste afsnit. Den forløber mellem de naturlige forhindringer ved Danevirke Sø og lavningerne ved den borgsø, som i dag rummer øen med Gottorp Slot. Den 1,5 km lange Nordvold blev anlagt i år 737 som jordvold med en stærk palisadefront og en voldgrav foran. På den tid blev også andre af Danevirkes voldafsnit – Hovedvolden og Østervolden – armeret med massive plan ker af egetræ.

Den største udvidelse af Danevirkeanlægget fandt sted i midten af 700-tallet. Forinden havde Frankerriget foretaget flere krigstogter mod sakserne syd for floden Elben. Samtidig begyndte de slaviske abodritter at bosætte sig i den Jyske Halvøs sydøstligste del, det østlige Holsten. Formodentlig har danernes herskere følt sig truet af disse hændelser og derfor udvidet deres grænsebolværk mod syd. Ved udgravninger har man fundet stolpehuller, voldgraven og enkelte træfund, som har bidraget til at datere volden ved hjælp af årrin gene.

Yderligere oplysninger: www.kuladig.de