Søspærring

En søspærring i Slien

Her indsnævres Slien på nogle få hundrede meter. I vikingetiden var vandstanden ca. 1 m lavere end i dag. Det ville altså for angribere have været nemt at krydse Slien fra Svans til Angel. Samtidig sejlede skibene forbi her ved Steksvig Snævring på deres vej til Hedeby.

I 700-tallet fandt en massiv udbygning af Danevirke sted – forsvarslinjen blev bl.a. udvidet med Nord-, Krum- og Østervolden samt spærringen her foran halvøen Resholm. Den lukkede hullet mellem forsvarssystemets volde.

I 1925 blev der fundet massive trækonstruktioner, da man fordybede sejlrenden i Store Bredning. Da de efterfølgende blev undersøgt af arkæologer, stødte de flere steder på strukturer af dette imponerende undervandsanlæg.

Yderligere oplysninger: www.kuladig.de

En søspærring i Slien

Her indsnævres Slien på nogle få hundrede meter. I vikingetiden var vandstanden ca. 1 m lavere end i dag. Det ville altså for angribere have været nemt at krydse Slien fra Svans til Angel. Samtidig sejlede skibene forbi her ved Steksvig Snævring på deres vej til Hedeby.

I 700-tallet fandt en massiv udbygning af Danevirke sted – forsvarslinjen blev bl.a. udvidet med Nord-, Krum- og Østervolden samt spærringen her foran halvøen Resholm. Den lukkede hullet mellem forsvarssystemets volde.

I 1925 blev der fundet massive trækonstruktioner, da man fordybede sejlrenden i Store Bredning. Da de efterfølgende blev undersøgt af arkæologer, stødte de flere steder på strukturer af dette imponerende undervandsanlæg.

Yderligere oplysninger: www.kuladig.de

 
 

◄ Højborgen

UNESCO Welterbe Danewerk

► Østervolden

UNESCO Welterbe Danewerk & Haithabu
 
 
 

tilbage til oversigt Sektioner og steder