UNESCO-verdensarv arkæologisk grænsekompleks Hedeby og Danevirke

Det arkæologiske grænsekompleks Hedeby og Danevirke blev i 2018 optaget på verdensarvslisten i henhold til konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv.

„Verdensarvsområder er dokumentation af forgangne kulturer, materielle spor af mødesteder og udveksling, kunstneriske mesterværker og enestående naturlandskaber. De har deres usædvanlige universelle værdi, deres betydning for ikke kun nationale eller lokale samfund, men for hele menneskeheden, til fælles. Beskyttelse og permanent bevarelse af disse områder er derfor hele verdenssamfundets ansvar. Den sikres ved anvendelse af redskabet, som er centralt for kulturpolitikken og naturfredningen – verdensarvskonventionen fra år 1972.“ (Tysk UNESCO-kommission)