ELLINGSTED - EN RASTEPLADS FRA MIDDELALDEREN?

I nærheden af Ellingsted fandt man under arkæologiske udgravninger en mindre boplads samt rester af en vej fra middelalderen eller muligvis fra vikingetiden. Antagelig førte vejen mellem ”vesterhavshavnen” Hollingsted og de vigtige ”Østersø-handelsbyer” Hedeby og senere Slesvig forbi her i ly af Dannevirke. Handelsmændene kunne således undgå den lange og farlige sørejse rundt om Skagen. Varetransporten mellem Hedeby og Hollingsted foregik med vogne.
Arkæologerne har her fundet rester af huse, hvor der blev udøvet håndværk. Metalfund fra 800 og 900- tallet giver et indblik i menneskenes hverdag på denne tid. Der er bl.a. fundet dragtnåle, beslag fra seletøj til heste, arabiske mønter, en nøgle til en kiste og dele af et sværd. Var stedet mon en slags rasteplads eller en toldstation på vejen fra Hollingsted til Hedeby?

Funde des Siedlungsplatzes

Fund fra bopladsen.


Zukunftsprogramm