HJERTELIG VELKOMMEN I HEDEBY!

    

Du befi nder dig nu på en af Nordeuropas vigtigste bopladser fra vikingetiden. Hedeby var en blomstrende handelsby i vikingetiden fra 800–1000-tallet. Folk fra mange forskellige egne i verden mødtes her indenfor det mægtige, halvkredsformede voldanlæg. Man handlede med varer fra hele den dengang kendte verden. Der fandtes alskens håndværkere såsom perlemagere, smede og bronzestøbere.
Stedet lå fordelagtig ved den vigtigste handelsvej fra nord til syd over Hærvejen og fra øst til vest via det smalle landstykke i Slesvig. Derfor var der her gode afsætningsmuligheder for varerne. Dette gjorde Hedeby til et knudepunkt for vareudvekslingen i vikingetiden.
Her boede der periodisk op til 2000 mennesker. Hedeby var et centrum, hvor fornyelse og forandringer kunne mærkes. Den kristne mission havde ligeledes succes i Hedeby. I anden halvdel af 1000-tallet mistede byen dog sin betydning. Handelsbyens centrale funktioner blev overtaget af den nye by Slesvig på den modsatte side af Sliebreden.

Zeichnung Haithabu

Drawing of Hedeby


Zukunftsprogramm