PÅ SPORET AF HEDEBY

Du står nu på handels- og havnebyen Hedebys bybefæstningen fra vikingetiden. I anden halvdel af 900-tallet beskyttede den danske konge Harald Blåtand sin by med en mægtig halvkredsvold. Kort derefter lod han Forbindelsesvolden mellem Hedeby og Dannevirke opføre.
Hedeby var tæt bebygget med huse. Byens centrum lå sandsynligvis der, hvor de rekonstruerede huse står i dag. Langs med bredden lå en vej af træplanker. Herfra gik der mindre stier ned til vandet og anløbsbroerne. Broerne blev også anvendt som markedspladser.
I bopladsens nordvestlige del lå de forskellige håndværkeres talrige værksteder. Det viser affald som jernslagge og glasrester. Pladsens sydvestlige del var optaget af et stort gravfelt.

Karte Haithabu

Map of Hedeby with indications of findings and structures


Zukunftsprogramm