FORSVARSVÆRKETS CENTRALE DEL: HOVEDVOLDEN

Du står her på et sløjfet stykke af Dannevirkes hovedvold. Hovedvolden udgør forsvarsværkets centrale del og hoved forsvarslinjen i voldsystemet, som blev udbygget fl ere gange. Volden består af forskellige byggefaser, bl.a. en kampestensmur og ”Valdemarsmuren” af teglsten.
For de danske konger var Dannevirke også et middel til at demonstrere deres magt. Et så gevaldigt monument kunne kun opføres af en meget velorganiseret og stor hær. Danske konger forsvarede sig mod frankiske og tyske herskeres territorialkrav. Samtidig afgrænsede Dannevirke det hedenske nord fra det kristne Vesteuropa. Kong Harald Blåtand indførte den kristne tro omkring år 960 i sit rige. Dette kan læses på Jellingstenen.
Volden blev reaktiveret af de danske styrker under den dansk-tyske krig i 1864.

Schnitt Danewerk

Snit genem Dannevirke. A Voldgrav set fra syd. B Valdemarsmuren fra ca. 1170; C Kampestensmuren fra 737; D bygningstømmer i volden (Kornerup 1861).


Zukunftsprogramm