HØJBORGEN VED HEDEBY

Kan du få øje på den lave vold som omgiver område på dette fremspring i terrænet? Højborgen tjente sandsynligvis som et sikkert tilfl ugtssted for indbyggerne. Dengang var Hedeby endnu ikke befæstet med en vold omkring byen. Indenfor volden ligger der fl ere end 70 gravhøje - som dog i dag er næsten ikke synlige. De er fra den tidlige vikingetid, eller er endnu ældre.

Digitales Geländemodell Haithabu

Terrænmodel af højborgen. Man kan se volden og gravhøjene.


Zukunftsprogramm