KOVIRKE - EN NY VOLD DER BESKYTTER HEDEBY?

Kovirke er en del af Dannevirkes voldsystem. Forsvarsvarke består af en jordvold og en grav. Mellem Selk Nor, tæt ved vikingetidens handelsby Hedeby, og Rejde-å er volden snorlige. Da man opførte Dannevirke, inddrog man naturlige forhindringer, såsom åer, moser og søer i byggeriet. Kovirke blev bygget i slutningen af 900-tallet syd for det egenlige Dannevirke. På det tidspunkt var Harald Blåtand fra Jelling konge i Danmark. Efter konfl ikter mellem Danmark og det østfrankiske rige lod han Kovirke opføre. Nu lå Hedeby fra at have ligget i den forreste frontlinie, beskyttet bag volden. Kovirke bestod af en jordvold med en front af palisader samt en spidsgrav – en konstruktion, som kendes frade danske ringborge. Disse blev opført under Harald Blåtand ca. på samme tid overalt i Danmark. Borgene blev opkalt efter Trelleborg på Sjælland.

Rekonstruktion Erdwall

Rekonstruktion af jordvolden med palisadefront og spidsgrav (efter Elsner 1992).


Zukunftsprogramm