HVORFOR ER KRUMVOLDEN KRUM?

    

Dannevirkes bygherrer indrog topografi ske forhold d.v.s. naturlige forhindringer så som moseområde og søer strategisk i byggeriet. Her følger volden åens buede løb. Derfor kaldes dette afsnit ”Krumvolden”. Krumvolden er ca. 1300 år gammel. Dannevirke er et mægtigt fæstningsværk med høje volde. Krumvolden i vest bliver til en lav dæmning. I nærheden af Hollingsted er Krumvolden ikke længere synlig. Vi ved ikke, hvorfor voldafsnittene er så forskellige.
Nord for volden førte en vej fra Hedeby, vikingetidens vigtiske handelsby, til Hollingsted. Via fl oderne Trene og Ejder kunne de handelsrejsende nå til Vesterhavet – dette er den korteste vej mellem Vesterhavet og Østersøen. Få kilometer længere mod nord ved Ellingsted har arkæologer fundet spor af vejen og levn af en boplads fra vikingetiden. På Krumvoldens nordskråning kan man se en høj kant. Den er muligvis spor af en sti, som kunne bruges i forbindelse med grænsekontrollen?

Rekonstruktion Soderwall

Rekonstruktion af græstørvsvolden med rester af en stig (efter Elsner 1992).


Zukunftsprogramm