ØSTERVOLDEN

Det levende hegn overfor er resterne af Østervolden. Den forsætter ned til Vindeby Nor. Det er Dannevirkes østligste punkt. Østervolden begynder ved Østerbækkens stejle skrænter tæt på Sliens sydbred. Volden fortsætter via Kochendorf 4 km mod sydøst. Dermed inddrog bygherrerne de naturlige forhindringer i byggerien.
Dannevirkes vestlige afsnit ligger mellem Hollingsted ved Trenen og Slien. Et sted hvor Slien ikke er ret bred og hvor man let kunne kom over blev sikret med en søspærring. Østervolden beskyttede halvøen Svansø syd for Slien. Her ligger fl ere bopladser fra vikingetiden. Den vestlige del af Østervolden var forsynet med en træpalisade. Byggemåden minder om Dannevirkes Nordvold fra 700-tallet. Voldens østlige del, ned mod Vindeby Nor, var kun bygget af græstørv og desuden forsynet med en grav. Hører volden mon til det ældste Dannevirke?

Rekonstruktion Soderwall

Rekonstruktion af græstørvsvolden med graven (efter Elsner 1992).


Zukunftsprogramm