SKANSE 14 OG KRIGEN FRA 1864

Den rekonstruerede skanse er fra den dansk-tyske krig i 1864. På ny blev der kæmpet om hertugdømmet Slesvigs nationale tilhørsforhold. Den danskerne hær byggede Dannevirkes middelalderlige volde om til et forsvarsanlæg. Bl.a. opførte man 27 kanonskanser. I sidste instans kunne man dog ikke holde stand mod den preussiske og østrigske overmagt.

Ausschnitt Generalstabskarte

Udsnit af det danske generalstabskort fra 1864 med skanserne.


Zukunftsprogramm