EN SØSPÆRRING I SLIEN

    

Udenfor halvøen Reesholm er Slien kun 40 m bred. I 700-tallet lå her en konstruktion af egebjælker i vandoverfladen.
Det var en del af forsvarsværket Dannevirke. Søspærringen forløber langs med sejlrenden ca. 1 km mod øst. Spærringen tjente til at kontrollere den meget lavvandede og smalle sejlrende. I dag er byggeriet ikke længere synligt i vandoverfl aden. Søspærringen lukkede mellemrummet mellem Dannevirke-voldene vest for Slien og Østervolden ved overgangen til halvøen Svansø.
Her i Winningmay munder Fysing å ud i Slien. I vikingetiden var denne lille å en handelsvej fra Hedeby ind i Angeln. Her har arkæologer for nylig fundet en boplads med en stor halbygning. Måske boede en af kongens tro mand her?

Unterwassersonarbild

Sonarbillede af resterne af søspærringens trækonstruktioner under vandet.


Zukunftsprogramm