EN GÅDEFULD BORGVOLD

Thyraborgen ligger på et af Dannevirkes mest strategiske punkter. Den fi rkantede borgvold ligger for enden af hovedvolden ved en lavning. Lavningen er den nu tørlagte Dannevirke sø. Kan du se den gamle søbred i landskabet? Søen blev brugt som en naturlig forhindring i byggeriet af Dannevirke voldene. På den modsatte bred mødes Nord- og Forbindelsesvolden.
Hovedvolden ved Thyraborg er dateret til 737 e. kr. Den har dermed allerede eksisteret før vikingetiden. Borgen er ikke dateret. Men borgen er opkaldt efter dronning Thyra Danebod. Hun var Harald Blåtands mor, og Jellinge kongen Gorms hustrue.
Sandsynligvis stod en fæstning på borgvolden. En grav og en lav ydervold sikrede borgen mod de tre landsider. Men der fi ndes ingen spor fra vikingetiden. Hvilken betydning Thyraborgen havde i forbindelse med Dannevirke, er derfor stadigvæk en gåde.

Digitales Geländemodell

Terrænmodel af Thyraborg.


Zukunftsprogramm