HEDEBYS FORBINDELSE TIL DANNEVIRKE

Du står nu på forbindelsesvolden. Den danske konge, Harald Blåtand, forbandt i anden halvdel af 900-tallet sin mest betydningsfulde handelsby Hedeby med Dannevirkevoldanlægget ved at bygge endnu en vold. Han havde kort forinden ladet opføre bybefæstigelsen omkring Hedeby. Forbindelsesvolden lukkede mellemrummet mellem Hedebys halvkredsvold og hovedvolden. Volden forløber fra vikingebopladsen frem til lavningen ved Dannevirke Sø. Volden krydser også en sumpet slugt. På den måde unyttede bygherren de naturlige forhindringer i sit byggeri.
I dag skærer den moderne vej et hul i forbindelsesvolden. Men dengang forløb den nyopførte vold hen over en gammel gravhøj på dette sted. Her i nærheden fandt arkæologerne et ældre gravsted med rester af en kiste, et sværd og en kniv under volden.

Schwert und Messer

Et enægget sværd (sax) og en kniv fra graven under forbindelsesvolden.


Zukunftsprogramm