VALDEMARSMUREN - ”TIL HELE RIGETS VÆRN”

Muren er næsten 850 år gammel! Den er således det største og et af de ældste byggerier af teglsten i Nordeuropa. Den danske konge Valdemar den Store lod muren opføre for på denne måde at forny Dannevirke endnu en gang. Valdemar ønskede at beskytte det danske rige mod vendiske og saksiske overfald. Han ønskede samtidig at demonstrere sin magt overfor den tyske konge.
Muren forløber ca. 4 km i vestlig retning. I dag ligger det meste af muren skjult i jordvolden. Teglstensmurens særlige betydning ses i Valdemars gravinskription, som fortæller, at han lod denne mur opføre ”til hele rigets værn”. Få årtier senere var de indenrigs- og udenrigspolitiske forhold blevet forandrede. Dannevirke mistede derfor efterhånden sin betydning som grænseværn. Yderligere informationer fi ndes på Danevirke Museum!

Alter Ragnar

Den gamle Ragnar bevogter Dannevirke.


Zukunftsprogramm