Mellemskov

    

I en mellemskov indgår både elementer fra en kratskov og en højskov. I mellemskovene omkring Danevirke er de nedre bestanddele kratskov og de øvre højskov. Ved rydning af kratskove lader man veludviklede træer stå, så de vokser i vejret, såkaldte lystræer. Mellemskovene omkring Danevirke er tidligere egekratskove. Ved siden af stilkeg forekommer også hurtigt spirende hassel, avnbøg og elm, som tidligere blev brugt som brændsel.


Zukunftsprogramm