Egekrat

Før systematisk skovbrug blev indført i Tyskland, blev mange skove dyrket som kratskove. I en sådan skov bliver træer fældet regelmæssigt. De unge skud vokser ud af stubrester eller rødder, der vokser over jorden. Derved forynges vegetationen. Det er især egekratskove, der skal fremhæves i naturfredningsområdet ”Hedeby-Danevirke”.

En kratskov er typisk et område på gesten med lavtvoksende egetræer som følge af den næringsfattige jord. Af sådant krat kunne man enten udvinde garvestof gennem afbarkning af de små egetræer eller anvende området som græsningsskov for svin, da svinene æder egenes frugter.

Denne dyrkningsmetode gør, at træet ikke er kraftigt nok som byggetræ. I området omkring Hedeby blev træerne fældet hver 15. til 20. år. Ved siden af stilkeg forekommer også hurtigt spirende hassel, avnbøg og elm, som tidligere blev brugt som brændsel. Typiske egekratskove danner et særdelses beskyttet mikroklima og er et selvstændigt, særdeles værdifuldt biotop for især dyre- og plantearter, der er anvist på varme. Egekratskove bevares bedst ved at traditionel dyrkning bibeholdes.

 

➤ Neofytter

Neophyten_Teebusch

➤ Katteskæg

04_009-D10-09_Borstgras_Krummwall–

➤ Hedeområder

02-17_Heide_Kograben_930x815

➤ Artsrige enge

020a-D08-04_Magerrasen_Hauptwall–

➤ Mellemskov

030-D13-09_Mittelwald_Busdorf

Egekrat

Før systematisk skovbrug blev indført i Tyskland, blev mange skove dyrket som kratskove. I en sådan skov bliver træer fældet regelmæssigt. De unge skud vokser ud af stubrester eller rødder, der vokser over jorden. Derved forynges vegetationen. Det er især egekratskove, der skal fremhæves i naturfredningsområdet ”Hedeby-Danevirke”. En kratskov er typisk et område på gesten med lavtvoksende egetræer som følge af den næringsfattige jord. Af sådant krat kunne man enten udvinde garvestof gennem afbarkning af de små egetræer eller anvende området som græsningsskov for svin, da svinene æder egenes frugter.

Denne dyrkningsmetode gør, at træet ikke er kraftigt nok som byggetræ. I området omkring Hedeby blev træerne fældet hver 15. til 20. år. Ved siden af stilkeg forekommer også hurtigt spirende hassel, avnbøg og elm, som tidligere blev brugt som brændsel. Typiske egekratskove danner et særdelses beskyttet mikroklima og er et selvstændigt, særdeles værdifuldt biotop for især dyre- og plantearter, der er anvist på varme. Egekratskove bevares bedst ved at traditionel dyrkning bibeholdes.