Verdensarv mod højreekstremisme

Foreningen Haithabu-Danewerk e.V.: Erklæring >Verdensarv mod højreekstremisme<:

Vi er UNESCO-verdensarven ”Det arkæologiske grænsekompleks Hedeby og Danevirke”. I århundreder har disse to steder stået for udvekslingen mellem kulturerne.

Vi…

  • … er et åbent sted, som står for de universelle menneskerettigheder: Vi går ind for et respektfuld samliv og imod enhver form for had og diskrimination.
  • … ønsker helt i UNESCO‘s ånd at involvere menneskene, at fremme inklusionen og at sikre, at informationer når frem til så mange som muligt.
  • … står for kulturel mangfoldighed og udveksling. De har til alle tider været en del af menneskehedens historie.
  • … påtaler dog også menneskehedens historie i alle dens facetter: Den omfatter også ekskluderende, krigeriske og menneskerettighedskrænkende praksisser. Denne del af historien er for os en påmindelse om, at den ikke må gentage sig.
  • … formidler kultur, historie og arkæologi så objektivt som muligt og ud fra aktuelle videnskabelige fakta.
  • … afviser derfor identitære, højrepopulistiske, højreekstremistiske og ”völkische” (dvs. racistisk-nationalistiske) historiesyn.

Download