Flotte og kraftige hedeområder

Navnet Hedeby stammer fra de oldnordiske begreber „heiðr“ for hede og „býr“ for by. Heder opstår, når græstørven fjernes eller jorden afgræsses regelmæssigt af får. I hele området omkring Danevirke og Hedeby opstod store hedearealer pga. skovrydning. Desuden blev tørven fra hederne langs med Danevirke brugt til at lægge på som beskyttelseslag ovenpå voldene. Det kan idag stadig ses på forbindelsesvoldens bagside. Omkring 1850 var der 17 % hede i Slesvig-Holsten, nu om dage er der mindre end 0,5 % tilbage.

 

➤ Neofytter

Neophyten_Teebusch

➤ Katteskæg

04_009-D10-09_Borstgras_Krummwall–

➤ Egekrat

2-18_Kratt

➤ Artsrige enge

020a-D08-04_Magerrasen_Hauptwall–

➤ Mellemskov

030-D13-09_Mittelwald_Busdorf

Flotte og kraftige hedeområder

Navnet Hedeby stammer fra de oldnordiske begreber „heiðr“ for hede og „býr“ for by. Heder opstår, når græstørven fjernes eller jorden afgræsses regelmæssigt af får. I hele området omkring Danevirke og Hedeby opstod store hedearealer pga. skovrydning. Desuden blev tørven fra hederne langs med Danevirke brugt til at lægge på som beskyttelseslag ovenpå voldene. Det kan idag stadig ses på forbindelsesvoldens bagside. Omkring 1850 var der 17 % hede i Slesvig-Holsten, nu om dage er der mindre end 0,5 % tilbage.