Sted for viden

Her samles viden om verdensarv for skolebørn, børn og familier, grupper og interesserede fra regionen og fra hele verden.

Hedeby og Danevirke har været på UNESCOs verdensarvsliste siden 2018. UNESCO er FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur. Alle verdensarvssteder er derfor steder for uddannelse, viden og kulturel deltagelse. Dette er også kravet for verdensarvsområderne Hedeby og Danevirke. Verdensarvsområder tilhører os alle og er åbne for alle mennesker! Til bevarelse, opdagelse, læring og som kulturelle mødesteder.

Verdensarvsområdet Hedeby og Danevirke tilbyder en bred vifte af uddannelsestilbud langs monumentet: på museerne, i kommunerne, på internettet, på vejen, for skolerne og for dig derhjemme.

Uddannelsesmission og uddannelseskoncept

Siden 2019 har verdensarvsområdet Hedeby og Danevirke arbejdet på et omfattende uddannelseskoncept, som vil blive gennemført fra 2021. Hvis du har spørgsmål om undervisningstilbuddene på verdensarvsstedet, kan du kontakte koordinatorene for undervisning om verdensarven på bildung@haithabu-danewerk.de.