Katteskæg

Når får afgræsser enge i flere århundreder, hvilket skete i området omkring Danevirke, tiltager mængden af katteskæg. Dyrene undgår dette tætte, tueformede græs, hvilket skaber gode vækstbetingelser for denne plante. For få årtier siden var enge med katteskæg helt almindelige på ekstensivt brugte græsningsarealer. De findes på tørre til fugtige områder med sur og næringsfattig jord. I dag er enge med katteskæg sjældne og næsten forsvundet. I området omkring Danevirke findes de dog stadig, ligeledes også heder og sandede enge.

For at bevare resterne af dette gamle kulturlandskab er man nu gået igang med at dyrke jorden som tidligere, tildels også med nutidige redskaber. Katteskæg er flerårig, vokser i totter og har stive, ru blade. De op til 80 cm dybe rødder er længere end de overjordiske plantedele.

 
 

➤ Neofytter

Neophyten_Teebusch

➤ Hedeområder

02-17_Heide_Kograben_930x815

➤ Egekrat

2-18_Kratt

➤ Artsrige enge

020a-D08-04_Magerrasen_Hauptwall–

➤ Mellemskov

030-D13-09_Mittelwald_Busdorf

Katteskæg

Når får afgræsser enge i flere århundreder, hvilket skete i området omkring Danevirke, tiltager mængden af katteskæg. Dyrene undgår dette tætte, tueformede græs, hvilket skaber gode vækstbetingelser for denne plante. For få årtier siden var enge med katteskæg helt almindelige på ekstensivt brugte græsningsarealer. De findes på tørre til fugtige områder med sur og næringsfattig jord. I dag er enge med katteskæg sjældne og næsten forsvundet. I området omkring Danevirke findes de dog stadig, ligeledes også heder og sandede enge.

 

➤ Neofytter

Neophyten_Teebusch

➤ Hedeområder

02-17_Heide_Kograben_930x815

➤ Egekrat

2-18_Kratt

➤ Artsrige enge

020a-D08-04_Magerrasen_Hauptwall–

➤ Mellemskov

030-D13-09_Mittelwald_Busdorf