Hvem var "vikingerne"?

Kære børn og voksne

Velkommen til verdensarven Hedeby og Danevirke. I har sikkert allerede en idé om vikinger og hvordan de var. Engang troede man, at vikinger var vilde røvere med horn på hjelmene. Nu ved vi, at ja - … røvere, det var de ind imellem, men de havde ingen horn på hjelmene.

Ordet ”viking” stammer fra det gamle begreb om ”at drage i viking”. Sådan kaldte man det, når folk med deres skibe tog på røvertogt. I dag siger vi ”vikinger” om alle nordeuropæere, som levede i den historiske periode vikingetiden (700-1000-tallet). Men der har aldrig været et folk som hed ”vikingefolket”.

Download PDF Vrimlebillede

Hvordan levede vikingerne?

For 1000 år siden, i vikingetiden, var Hedeby en af de største byer i Nordeuropa. Den lå på Jyllands smalleste sted, godt beskyttet af fjorden Slien og Danevirke. Hedeby var en havneby, og købmænd fra alle verdenshjørner kom hertil for at sælge deres varer og købe nye med hjem. Landgangsbroerne fungerede som markedsplads: hvor der blev der købt og solgt varer fra hele verden.

I dag ligger den største del af Hedeby gemt og beskyttet under jorden. Arkæologer kan ved udgravninger og med andre forskningsmetoder finde ud af meget om livet dengang.

Havnen var en vigtig del af Hedeby. Her ankom de handlende med deres skibe og lossede deres varer om på kærrer. Landgangsbroerne blev samtidig brugt som markedsplads. Her solgte eller byttede mange handelsrejsende og håndværkere deres produkter.

Hvordan føles det at bo i et vikingehus? I Hedeby står syv vikingehuse, som I kan besøge. De er rekonstruktioner, bygget efter model af de rester, som arkæologerne har fundet i Hedeby. I vikingetiden var der selvfølgelig mange flere huse her.

Omkring Hedeby er der blevet fundet i alt fem runesten. De fortæller om mennesker, der havde med Hedeby at gøre for mere end 1000 år siden. Tag hen og kig på dem! Runeskriften hedder Futhark efter de første syv bogstaver i alfabetet. Runealfabetet består i vikingetiden af 16 tegn. Kun få mennesker kunne skrive dengang, så runemestrene, som ristede stenene, skrev ofte deres eget navn med på for at blive husket.

I Hollingsted lå Hedebys vesterhavshavn for mere end 1000 år siden. I Hollingsted lå Hedebys vesterhavshavn for mere end 1000 år siden. Skibene kom hertil fra Vesterhavet via floden Ejderen og Trene Å. Hvis de handlende ville bringe deres varer til Hedeby ved Østersøen, skulle de transportere dem med oksekærrer på den 16 km lange landevej mellem Hollingsted og Hedeby.


Danevirke

Danevirke bestod af jordvolde, træpalisader, voldgrave og stenmure. Tilsammen markerede de grænsen mellem Danmark og Tyskland helt op i middelalderen. Den i alt 27 km lange vold kan stadig ses mange steder i landskabet.

Har du prøvet at vandre langs Danevirke?
Oprindelig var Danevirke en forsvarsvold. De ældste dele blev bygget i 400-tallet – altså allerede i jernalderen. Senere blev anlægget udvidet og ombygget flere gange, især i vikingetiden. På den tid fungerede volden som en beskyttelse af de handlende, når de transporterede deres varer fra Vesterhavet eller Østersøen til Hedeby.

I dag er Danevirke Sø tørlagt, men i oldtiden var der vand. Denne naturlige forhindring blev brugt som del af Danevirkes forsvar. Søen forbandt Hovedvolden på den vestlige side med Nordvolden og Forbindelsesvolden ved den østlige søbred.

I Middelalderen (fra år 1170) forstærkede Kong Valdemar den Store Hovedvolden i Danevirke med en tyk murstensmur for at beskytte sit danske rige. Teglsten var dengang en nyhed i Norden, og bygningen af den ca. 4 km lange og ca. 6 m høje mur skulle også demonstrere hans magt. Fra 1200-tallet var der ikke længere brug for muren, og flere og flere sten blev anvendt som byggemateriale til huse. Også selvom den i dag kun kan ses som ruin, er Valdemarsmuren det største bygningsværk af teglsten i Nordeuropa.

Fra Skanse 14 har du et godt udsyn. Skansen er meget yngre end resten af Danevirke. Den blev bygget som befæstning til den Anden Slesvigske Krig i 1864 sammen med 26 andre kanonskanser. Den danske hær anlagde disse bastioner. Danmark ville ved Danevirke forsvare sig imod et angreb af soldater fra det tyske kongerige Prøjsen og fra Østrig. Skanse 14 blev genopbygget i 2001 af tyske og danske pionersoldater.

 

Verdensarvssteder er vigtige dele af naturen og af oldtidskulturer. De hører til hele menneskehedens arv. Fælles for dem er den usædvanlige universelle værdi. FNs kulturorganisation UNESCO vedtog i 1972 en verdensarvs-konvention. Den fastslår, at "dele af kultur- og naturarven har overordentlig stor betydning, og skal derfor bevares som en del af hele menneskehedens verdensarv.2Det arkæologiske grænsekompleks Hedeby og Danevirke blev i 2018 registreret på verdensarvslisten.