Invasionen

I den tidlige middelalder afvandede man moserne omkring Danevirke, og de blev til græsmarker. Med indførelsen af det moderne landbrug forsvandt de tidligere udbredte biotoper. Men i særlige områder, fx ved Danevirke, findes de fortsat.

Imidlertid medfører den store tilførsel af næringsstoffer via luften, at vegetationen holder længere, dvs. den ældes og som bivirkning, at artsrigdommen dermed aftager. Konkurrencesvage plantearter på de sjældne biotoper bliver fortrængt af få, konkurrencedygtige græsarter.

Desuden bliver de truet af hurtigtvoksende og ikke-hjemmehørende plantearter som glansbladet hæg eller pilebladet spiræa. For at opretholde biotoperne i hele Danevirke-området slås græsset sent hvert år, og får og geder går på græs i området. Herved bevares de sandede enge med katteskæg og heder.

 

➤ Katteskæg

04_009-D10-09_Borstgras_Krummwall–

➤ Hedeområder

02-17_Heide_Kograben_930x815

➤ Egekrat

2-18_Kratt

➤ Artsrige enge

020a-D08-04_Magerrasen_Hauptwall–

➤ Mellemskov

030-D13-09_Mittelwald_Busdorf

Invasionen

I den tidlige middelalder afvandede man moserne omkring Danevirke, og de blev til græsmarker. Med indførelsen af det moderne landbrug forsvandt de tidligere udbredte biotoper. Men i særlige områder, fx ved Danevirke, findes de fortsat. Imidlertid medfører den store tilførsel af næringsstoffer via luften, at vegetationen holder længere, dvs. den ældes og som bivirkning, at artsrigdommen dermed aftager. Konkurrencesvage plantearter på de sjældne biotoper bliver fortrængt af få, konkurrencedygtige græsarter.

Imidlertid medfører den store tilførsel af næringsstoffer via luften, at vegetationen holder længere, dvs. den ældes og som bivirkning, at artsrigdommen dermed aftager. Konkurrencesvage plantearter på de sjældne biotoper bliver fortrængt af få, konkurrencedygtige græsarter.

Desuden bliver de truet af hurtigtvoksende og ikke-hjemmehørende plantearter som glansbladet hæg eller pilebladet spiræa. For at opretholde biotoperne i hele Danevirke-området slås græsset sent hvert år, og får og geder går på græs i området. Herved bevares de sandede enge med katteskæg og heder.