Tørre og artsrige – sandede enge

I Nordtyskland opstod næringsfattige, sandede enge hovedsageligt gennem ekstensiv afgræsning eller høhøst. Omkring Danevirke findes de sandede områder især på selve voldanlægget. Her vokser sjældne arter. På trods af tør jord, høj solindstråling og ringe næringstofindhold vokser der mange planter her, hvilket igen danner fødegrundlag for insekter.

Karakteristiske plantearter er f.eks. bakke-nellike, krageklo, dunhavre og fåresvingel. Andre vigtige plantearter er forskellige visse- og kløverarter, liden klokke og håret høgeurt. Sammen med katteskæg-engene og hederne er de næringsfattige, sandede enge et – efter europæisk målestok – truet biotop.
 

➤ Neofytter

Neophyten_Teebusch

➤ Katteskæg

04_009-D10-09_Borstgras_Krummwall–

➤ Hedeområder

02-17_Heide_Kograben_930x815

➤ Egekrat

2-18_Kratt

➤ Mellemskov

030-D13-09_Mittelwald_Busdorf

Tørre og artsrige – sandede enge

I Nordtyskland opstod næringsfattige, sandede enge hovedsageligt gennem ekstensiv afgræsning eller høhøst. Omkring Danevirke findes de sandede områder især på selve voldanlægget. Her vokser sjældne arter. På trods af tør jord, høj solindstråling og ringe næringstofindhold vokser der mange planter her, hvilket igen danner fødegrundlag for insekter.

Karakteristiske plantearter er f.eks. bakke-nellike, krageklo, dunhavre og fåresvingel. Andre vigtige plantearter er forskellige visse- og kløverarter, liden klokke og håret høgeurt. Sammen med katteskæg-engene og hederne er de næringsfattige, sandede enge et – efter europæisk målestok – truet biotop.