Forbindelsesvolden

Hedebys forbindelse til Danevirke

Med denne vold forbandt den danske konge Harald Blåtand i anden halvdel af 900-tallet sin vigtige handelsby Hedeby med Danevirke. Kort forinden havde han fået opført bybefæstningen omkring Hedeby. Forbindelsesvolden lukkede flanken mellem Hedebys halvkredsvold og Hovedvolden.

Dens forløb går fra vikingebopladsen frem til vådområderne ved Dannevirke Sø. På vejen krydser den blandt andet en sumpet slugt. På den måde inddrog bygherrerne de naturlige forhindringer i deres byggeri.

I dag skærer den moderne hovedvej igennem Forbindelsesvolden. Men oprindelig blev den nye vold på dette sted simpelthen anlagt hen over en gammel gravhøj. Her fandt arkæologerne resterne af en kiste, et sværd og en kniv under volden.

Yderligere oplysninger: www.kuladig.de

 
 

◄ Nordvolden

Wolfgang Hartmann_Nordwall

► Hedeby

UNESCO Welterbe Danewerk
 
 
 

tilbage til oversigt Sektioner og steder

Hedebys forbindelse til Danevirke

Du står her på Forbindelsesvolden. Med denne vold forbandt den danske konge Harald Blåtand i anden halvdel af 900-tallet sin vigtige handelsby Hedeby med Danevirke. Kort forinden havde han fået opført bybefæstningen omkring Hedeby. Forbindelsesvolden lukkede flanken mellem Hedebys halvkredsvold og Hovedvolden.

Dens forløb går fra vikingebopladsen frem til vådområderne ved Dannevirke Sø. På vejen krydser den blandt andet en sumpet slugt. På den måde inddrog bygherrerne de naturlige forhindringer i deres byggeri.

I dag skærer den moderne hovedvej igennem Forbindelsesvolden. Men oprindelig blev den nye vold på dette sted simpelthen anlagt hen over en gammel gravhøj. Her fandt arkæologerne resterne af en kiste, et sværd og en kniv under volden.

Yderligere oplysninger: www.kuladig.de

tilbage til oversigt Sektioner og steder